Champion nameLevelPointsRankLast playedPoints until next level
Shyvana60567798642nd
/
Ashe687729325k+
/
Caitlyn597332435k+
/
Miss Fortune12112392500k+
/
Jax11192
/
Nasus1834
/
Udyr1307
/
Kai'Sa1116
/
Veigar1111
/
9 champions749840099150k+ Points 50k+ Level